Mutkaisuusprofiili

Tien mutkaisuudelle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä standardimäärittelyä. Tiesivuston mutkaisuusprofiili määritetään seuraavasti:
Etusivulle

© Matti Grönroos