Kantatie 52 Tammisaari-Jokioinen, 111 kmKarttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010
Tiekaavio

Geometriaa

Tien mutkaisuusprofiili: (Mikä se on?)

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
68 km
62 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 25 km
 23 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 16 km
15 %

Kuvaus

Kantatie 52 on Tammisaaren ja Salon välissä valtatietasoinen väylä, jossa tavaraliikenteen määrä on varsin suuri. Tie kulkee Salon kaupungin halki, mutta Turun suuntaan kuljettaessa kaupunki on ohitettavissa lounaispuolelta teollisuusalueita kierrellen. Salon ja Someron välillä tien on hyväkuntoista kaksikaistaista tietä. Someron ja Jokioisten väli on maantiestä numerointimuutoksella "tehtyä" kantatietä, jonka laatu ei millään mittareilla vastaa kantateille tyypillistä laatua. Tämä osuus on Suomen kummallisimpia päätieosuuksia. Tien laatua oirehtii, että Salosta Somerolle tien viitoituskohde ei ole sen päätepiste, vaan Forssa tien 282 takana. Viitat Jokioisiin alkavat vasta tien 282 risteyksessä.Salon ja Someron välistä osuutta

Historiaa

Vuonna 1938 nimettiin kantatieksi 52 Tammisaaren ja Salon välinen maantie. Tällöin nimetyistä 50-sarjan kantateistä 51-59 ainoastaan kantatien 52 linjaus on alkuperäisellä paikallaan.

Tie on rakennettu uudelleen 1960- ja 1970-luvulla. 1960-luvun lopulla on valmistunut osuus Salosta Perniön ohi Uudenmaan läänin rajalle. Lääninrajalta Tammisaareen uusintatyö valmistunut 1970-luvun puolessa välissä.

1960-luvulla rakennettiin Salon ja Someron välinen maantie 240. Somerolta luoteeseen Jokioisten Haapaniemeen kulkee mutkainen ja kapea maantie 2803. Tämä osuus oli kakkostietä ennen 1950-luvun uuden kakkostien rakentamista. Vuoden 1996 numerointiuudistuksessa tie Salo-Somero-Haapaniemi muutettiin kantatieksi 52. Ratkaisu oli verraten yllättävä juuri siksi, että kantateidenkin laadulle on ollut tapana asettaa minimikriteerejä, joista maantie 2803 oli kaukana.Someron ja Jokioisten välistä mutkaista ja mäkistä tietä


Etusivulle

© Matti Grönroos