Kantatie 53 Tuulos-Padasjoki 47 kmKarttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010

Geometriaa

Tien mutkaisuusprofiili: (Mikä se on?)

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
8 km
20 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 18 km
 45 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 14 km
35 %

Kuvaus

Kantatie sijaitsee valtatien 10 jatkeena Tuuloksen ja Padasjoen välillä. Tie on jonkin verran kapeaa ja mutkaista, mutta varsin sujuvaa.Tie on verraten kapea ja paikoin mutkainen

Historiaa

Vuonna 1938 kantatieksi 53 nimettiin Lohjan kunnan Lohjanharjun ja Tammisaaren välinen maantie. 1980-luvulle tultaessa tie ulottui jo Hangosta Mäntsälään. Tämän tien historiikki on esitetty valtatien 25 kohdalla.

Nelostien siirryttyä kulkemaan Helsingistä Lahden kautta Padasjoelle tie Lammilta Auttoisten kautta Padasjoelle jäi maantieksi. Uusi noin 7 km tieosuus Tuuloksen Pohjoisista Lammin Sankolaan rakennettiin 1960-luvun lopulla. Osuus Pohjoisista Padasjoelle sai numeron 319 ja vanhan nelostien osuus Lammin kirkonkylältä Sankolaan numeron 3191. Tie Padasjoelle asti perusparannettiin 1980-luvulla. Vuonna 1996 Tuuloksen ja Padasjoen välinen tie muutettiin kantatieksi 53.Etusivulle

© Matti Grönroos