Kantatie 54 Hollola-Tammela, 95 km


  Lahti-Riihimäki-Turku 218 km

  Lahti-Hämeenlinna-Turku 215 km


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010
Tiekaavio

Geometriaa

Tien mutkaisuusprofiili: (Mikä se on?)

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
73 km
77 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 19 km
 20 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 3 km
3 %

Kuvaus

Kantatie 54 on vaihtoehtoinen reitti Lahden ja Turun välillä. Reitti on suunnilleen yhtä pitkä kuin valtateitä 10 ja 12 Hämeenlinnan sivuitse, vähäliikenteisempi ja osin parempikuntoinen. Tie yhtyy valtatiehen 10 Tammelan Perähuhdassa, josta kantatien suuntaan jatkuu seututie 283 Urjalaan.Kolmikaistainen keskikaidetieosuus Lopella

Historiaa

Vuonna 1938 nimetty kantatie 54 kulki Lopelta Tammelan Portaan kautta Forssaan ja edelleen Jokioisten Vaulammille. Tie kulki siis tuolloisten kolmos- ja kakkosteiden välillä ja lisäksi se kulki yhdessä valtatien 10 kanssa kymmenkunta kilometriä Portaan itäpuolella.

Vuoden 1938 kantatie "tehtiin" hyvinkin vanhoista tieosuuksista. Hämeen Härkätie tunnettiin jo keskiajalla. Tie Hyvinkäältä Herajoen ja Lopen kautta Härkätielle on valmistunut vuonna 1836. Tietä jatkettiin Urjalaan, jonne se ulottui vuonna 1872. Tämä Lopen-Urjalan maantie (joka suurelta osin on nykyisin maantietä 283) muodostui hyvin suosituksi reitiksi Helsingin Porin välillä.

Kt54

Kantatie 54 vuonna 1938 (punainen)Kapea betonikaarisilta entisellä kantatiellä 54 Tammelassa, nykyisellä maantiellä 2823.

Valtateiden 2 ja 10 uusien linjausten valmistuttua kantatie 54 lakkasi olemasta Forssan ympäristössä. Sen sijaan sen läntinen pää siirrettiin valtatielle 10 Tammelan Perähuhtaan ja itäistä päätä jatkettiin uudelle kolmostielle Riihimäelle. Perähuhdan ja Riihimäen välinen tieosuus rakennettiin uudelleen pääosin 1960-luvulla; Lopen ja Riihimäen välinen osuus kuitenkin osin 1950-luvulla.

Tietä Riihimäeltä Lahteen ruvettiin rakentamaan 1970-luvun alussa ja vuonna 1974 mennessä tie oli valmiina lukuun ottamatta Riihimäen pohjoista ohitustietä, joka valmistui vuonna 1979. Osuuden valmistuttua se nimettiin kantatieksi 54.Etusivulle

© Matti Grönroos