Kantatie 55 Porvoo-Mäntsälä, 36 km


  Porvoo-Mäntsälä-Hanko 208 km


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010
Tiekaavio

Geometriaa

Tien mutkaisuusprofiili: (Mikä se on?)

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
18 km
51 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 17 km
 49 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 0 km
0 %

Kuvaus

Kantatie 55 on lyhyt valtatietasoinen väylä Porvoon ja Mäntsälän välillä. Tie jatkuu Mäntsälästä valtatienä 25 Hyvinkään kautta Hankoon.

Historiaa

Vuonna 1938 nimettiin kantatieksi Porvoon ja Hämeenlinnan välinen maantie. Porvoosta Mäntsälään tie kulki nykylinjaa seuraten. Mäntsälästä tie jatkui Sälinkään kautta Oittiin (nykyinen tie 1471, ennen 147), josta Hausjärven Kirkonkylän kautta nykyistä tietä 290 Turkhaudan kautta Turenkiin ja edelleen Miemalan eteläpuolelle, jossa se yhtyi kolmostiehen. Mäntsälän ja Hämeenlinnan välinen osuus on lakkautettu kantatienä 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.

Kt56

Kantatien 55 vanha linjaus


Etusivulle

© Matti Grönroos