Kantatie 59 (ei käytössä)


Vuonna 1938 nimettiin kantatieksi 59 Heinolan maalaiskunnan Lusista Toivakan Viisarimäkeen ulottunut tie.

Kt59

Kantatie 59 vuonna 1938. Valtatie 13 merkitty vihreällä.

Tie rakennettiin 1950 ja 1960-luvulla päätietasoiseksi ja se oli vaihtoehtoinen reitti Päijänteen länsipuolta kulkeneelle nelostielle. Tie rakennettiin pääosin seuraamaan vanhaa maantien linjausta. Suurin oikaisu  oli vetää tie Leivonmäeltä suoraan Toivakan Viisarimäkeen, jolloin Rutalahti jäi tieltä sivuun. Pullonkaulana ollut lossi Joutsan Oravakivellä poistui vuonna 1953 sillan valmistuttua.

1970- ja 1980-lukujen taitteessa valmistui valtatien 13 viimeinen suuri oikaisu, kun mutkainen kylätietasoinen osuus Kangasniemeltä Toivakkaan korvattiin uudella tiellä Kangasniemeltä Lievestuoreelle. Tällöin kantatien 59 numerointi jatkettiin Vaajakosken itäpuolella sijaitsevaan Kanavuoren risteykseen saakka.

Kantatie 59

Kantatie 59 valtatien 13 uuden linjauksen valmistuttua.

Helsingin ja Lusin välisen moottori- ja moottoriliikennetien valmistuttua 1990-luvun lopulla nelostie linjattiin Päijänteen itäpuolta kantatielle 59. Lahden ja Jämsän välinen osuus nelostietä muuttui valtatieksi 25 ja numero 59 poistui käytöstä.Etusivulle

© Matti Grönroos