Kantatie 60 (ei käytössä)


Kantatien numero 60 on viimeksi ollut käytössä Tampereen kehätiellä vuoteen 2011 asti. Numerointi on poistettu, koska kehätien läntinen osuus on nykyisin numeroitu valtatieksi 3 ja itäinen valtatieksi 9.Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:1.000.000 2010

Historiaa

Kantatie 60 on lakkautettu kolmesti.

Hamina-Kouvola

Vuonna 1938 nimettiin kantatieksi 60 maantie Haminasta Sippolan Liikkalan ja Myllykosken kautta Kouvolaan. Tie kulki pääosin nykyisiä teitä 371,  353 ja 3593. Kun tulevan valtatien 15 ensimmäinen osuus Karhulan itäpuolelta Kouvolaan valmistui, numerointi siirtyi tälle korvaavalle osuudelle.

Kt60

Vuoden 1938 kantatie 60

Kouvola-Heinola

Kun Kouvolan ja Mikkelin välinen tie valmistui, reitti Kotkasta Mikkeliin numeroitiin valtatieksi 15. Kantatie 60 ei kuitenkaan kadonnut Kouvolan seudulta, vaan Kuusankosken Voikkaan ja Heinolan kunnan välille samoihin aikoihin valmistunut tie avasi uuden reitin Kouvolan ja Heinolan väliin ja tämä reitti nimettiin kantatieksi 60. Alkuvuosina tie kulki Kuusankosken keskustan läpi Kouvolaan, mutta myöhemmin tietä jatkettiin Kouvolan pohjoispuolelta kaupungin koillispuolelle valtatielle 15.

Tampereen ohikulkutie

Tampereen kehätie numeroitiin valmistuttuaan kantatieksi 45. Vuonna 1996 tehdyssä numerointimuutoksessa numeroksi muuttui 60. (Ehkä Tamperekin halusi nollaan päättyvän numeron, kun Helsingissä ja erityisesti Turussakin oli.) Numero 45 siirtyi maantielle 137, Helsingin Tuusulanväylälle. Heinolan ja Kouvolan välinen tie sai uuden numeron 46. Samassa yhteydessä Tampereen kehätie sai myös valtatienumeron, kun valtateiden 3 ja 9 viitoitus siirrettiin kulkemaan kaupungin keskustan sijaan kehätielle. Läntisen kehätien moottoritieksi rakentamisen yhteydessä viitoituksesta uusiin viittoihin ei numeroa 60 sijoitettu lainkaan. Itäiseltä moottoritieltä numerointi poistettiin vuonna 2011.
Vastavalmistutta läntistä osuutta ilman numero 60.Tampere E:n liittymä on Suomen ainoa nelitasoliittymä.Karkuvuoren tunnelin putket ovat eri tasolla.Läntinen kehätie rakenteilla huhtikuussa 2008. Viitoituksen tyyli on hieman improvisoitu.
Etusivulle

© Matti Grönroos