Kantatie 63 Kauhava-Ylivieska, 169 km

Seinäjoki-Kaustinen-Ylivieska-Oulu 328 km

Seinäjoki-Kokkola-Raahe-Oulu 345 km


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010
Tiekaavio

Geometriaa

Tien mutkaisuusprofiili: (Mikä se on?)

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
98 km
61 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 46 km
 28 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 18 km
11 %

Kuvaus

Kantatie 63 on uudehko Pohjanmaan sisämaareitti. Yhdessä kantatien 86 kanssa se on vaihtoehto Pohjanlahden rantaa seuraavalle valtatiereitille Etelä-Pohjanmaan ja Oulun välillä.

Tie on valtaosin uutta hyväkuntoista tietä. Evijärven ja Kaustisen sekä Sievin ja Ylivieskan välillä tie on vanhempaa ja mutkaisempaa. Tie on varsin nopea ajaa etenkin raskaan liikenteen vähäisyyden takia. Palveluita tien varrella on ollut vähänlaisesti, mutta viime vuosien aikana tilanne on hiljalleen parantunut.Tie on paikoitellen hyvin suoraPaikoitellen se taas on mutkainen.

Historiaa

Vuonna 1938 Viipurista kaakkoon kohti Rajajokea nimettiin kaikkiaan kolme päätietä: valtatie 15 ja valtatien kummallekin puolelle kantatiet, numeroiltaan 63 ja 64. Kantatie 63 kulki Viipurista Kyyrölän ja Kivennavan kautta Terijoen Kuokkalaan. Sotien päätyttyä alue luovutettiin Neuvostoliitolle ja kantatie 63 katosi kartalta yli 50 vuodeksi.

Kt62

Vuoden 1938 kantatie 63

Pohjanmaan sisäosien tieolot olivat varsin ankeat pitkälle sotien jälkeen. 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa rakennettiin kaksi tärkeää tieyhteyttä: Tie 85 Kokkolasta ja Kajaaniin ja tästä Kannuksen Eskolassa haarautunut tie 86 Ylivieskan ja Oulaisten kautta Liminkaan.

Tien 86 luonteva jatko olisi ollut jokilaaksojen poikki kulkeva päätie, mutta tämä jäi odottamaan parempia aikoja. Reitillä Ylivieska-Sievi-Toholampi-Kaustinen-Evijärvi-Kortesjärvi-Kauhava oli toki päällystetty maantie koko matkalla, mutta sen laatu oli kaukana kantatiestandardista.

Reitti koostui seuraavista tieosuuksista:
1980- ja 1990-lukujen taitteessa teitä parannettiin pitkiltä osuuksilta; käytännössä tie rakennettiin uudelleen Kauhavalta Evijärvelle ja Kaustiselta Sieviin. Parannustöiden pääosiltaan valmistuttua reitti sai yhtenäisen numeron Kauhavalta Ylivieskaan, kun se uudelleennumeroitiin maantieksi 740. Tämä numero jäi lyhytaikaiseksi, kun vuonna 1996 tie nimettiin kantatieksi 63.Suomenkielisiä kuntia halkova sisämaan tie kulkee noin kymmenen kilometrin mittaisen matkan ruotsinkielisenemmistöisen Kruunupyyn kunnan takametsien halki. Tämä näkyy kaksikielisinä tienviittoina.


Etusivulle

© Matti Grönroos