Kantatie 80 Sodankylä-Kittilä-Kolari, 154 km


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010
Tiekaavio

Kuvaus

Kantatie 80 kulkee Kemijoen ja Ounasjoen vesistöalueiden välisen vedenjakajan poikki ja edelleen Tornionjokilaaksoon. Tie on tavanomaista kapeahkoa lappilaista maantietä. Tie on pohjoisin Itä- ja Länsi-Lappia yhdistävä asiallisen tasoinen tieyhteys (ellei Norjan puolella kulkevaa reittiä Hetta-Kautokeino-Karasjoki-Karigasniemi lasketa mukaan). Kittilän ja Ylläsjärven välinen osuus on uudehkoa tietä.Kolarin ja Ylläsjärven välistä tietäTalvista tietä

Historiaa

Vuonna 1938 nimettiin kantatieksi 80 Rovaniemen Maalaiskunnan Vikajärven ja Kemijärven välinen tie. Tämän tien numeroksi muuttui 82 vuonna 1996.

Sodankylän ja Kittilän välinen maantietä rakennettiin vähitellen sotien jälkeen vuosina 1945-1955. Tie oli numeroltaan maantie 953, kunnes se vuoden 1996 numerointireformissa muuttui kantatieksi 80.

1970-luvun lopulle asti Kolarin ja Kittilän välinen yhteys kulki vanhaa maantietä Kolarista Kurtakkoon ja edelleen Ounasjokivarteen Kittilän Kaukoseen. Tämä tie oli numeroltaan 939. Kurtakosta Ylläsjärvelle kulki paikallistie. Äkäslompoloon oli maantie 9391. Tie päättyi Äkäsjoen itäpuolelle Peurakaltioon.

Kittilän Pahtavuomaan lähelle Kolarin rajaa avattiin vuonna 1974 kuparikaivos, jonka malmi kuljetettiin Kolariin erämaateitä pitkin maantien päähän ja siitä edelleen Äkäslompolon läpi. Erämaatiet jatkettiin Kittilään asti ja tie Kolarista Äkäslompolon kautta Kittilään sai numeron 940. Äkäslompolon pohjoispuolelta Tiurajärveltä Muonion Muotkavaaraan rakennettu maantie sai numeron 9402. Nämä uudet tiet olivat hyvin kapeita yksikaistaisia kohtaamispaikoilla varustettuja teitä.

1980-luvun lopulla valmistui kokonaan uusi 24 km:n mittainen tieyhteys Kittilän Mantovaarasta Ylläsjärvelle. Tämä tie lyhensi Kittilän ja Ylläsjärven välisen matkan yli 30 kilometriä vajaaseen 40 kilometriin ja nosti Ylläsjärven kylän matkailun nousuun. Uusi tie lyhensi myös Kolarin ja Kittilän välistä matkaa noin viisi kilometriä ja se sai numerokseen 939. Vanhan 939-tien osuus Kurtakosta Kaukoseen (kantatielle 79) sai uudeksi numerokseen 9391. Tiurajärven ja Kittilän välinen hyvin kapea tie muuttui yhdystieksi 9403 ja numero 940 siirtyi Tiurajärven ja Muotkavaaran välisen tien numeroksi.

Vuonna 2006 valmistui Ylläksen maisematie, joka lyhentää Ylläsjärven ja Äkäslompolon välimatkan 30 km:stä 15:een. Yllästunturin vastakkaisilla puolilla olevat hiihtokeskukset ovat 10 km:n päässä toisistaan entisen lähes 40 km:n sijaan.

Vuonna 2006 Länsi-Lappi sai uuden kantatien, kun seututie 939 muutettiin kantatieksi 80. Kantatie 80 kulkee siis länsirajalta Sodankylään.


Etusivulle

© Matti Grönroos