Kantatie 83 Sinettä(Rovaniemi)-Pello, 77 km


Rovaniemi-Pello 98 km


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010
Tiekaavio

Kuvaus

Kantatie 83 yhdistää Tornionjoki- ja Ounasjokilaaksot Napapiirin korkeudella. 1970-luvulla uudelleenrakennettua sujuvaa Lapin tietä.Talvista kantatietä

Historiaa

1920-luvulla rakennettiin maantie Rovaniemen Sinetästä Ylitornion Raanujärven kautta Ylitorniolle. Vuonna 1927 ryhdyttiin rakentamaan tietä Turtolan pitäjän (vuodesta 1949 Pellon) Pellosta itään Saukkoriipiin. Kun 1930-luvulla rakennettiin tie Saukkoriipistä Lankojärven kautta Raanujärvelle, oli Sinetän ja Pellon välille syntynyt maantieyhteys. Tie on 1970-luvun alkupuolella rakennettu uudelleen ja linjausta tuolloin myös oikaistiin. Tie on tämän työn valmistuttua muutettu kantatieksi 83. Tällöin siis ensi kertaa mentiin vuoden 1938 kantatienumerointialueen 51-82 yläpuolelle.


Etusivulle

© Matti Grönroos