Kantatie 88 Iisalmi-Raahe, 191 km


Iisalmi-Oulu 202 km


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010

Tiekaavio

Kuvaus

Kantatie 88 on Savon ja Pohjanmaan välistä liikennettä välittävä väylä. Valtatietasoista tietä (osuus Iisalmi-Pulkkila oli ennen valtatie 19). Liikenteen määrä on varsin alhainen.

Historiaa

Pohjanmaan sisäosien tieverkko vielä 1960-luvun alussa oli perin vaatimatonta tasoa.

Kun keskeisimmän valtatieverkon uusinta oli saatu kohtalaiselle tolalle, aivan 1960-luvun alussa aloitettiin tulevan kantatien 86 rakennustyöt  Kokkolan-Kälviän-Kannuksen osuudella sekä Paavolan ja Limingan välillä. Yhtaikaisesti olivat 1960-luvulla rakenteilla neljä merkittävää tieyhteyttä: Kokkola-Kajaani (kantatie 85, myöhemmin valtatie 28), Kannus-Liminka (kantatie 86),  Kalajoki-Iisalmi (kantatie 87, myöhemmin valtatie 27) ja Pulkkila-Raahe (kantatie 88). Tiet valmistuivat 1970-luvun alussa ja ne nimettiin kantateiksi. Näin kantateiden numerointi ulottui numeroon 88 asti.

Kt88

Alkuperäinen kantatie 88

Vuonna 1938 oli valtatieksi 19 nimetty nelos- ja viitostiet yhdistävä tie Iisalmen ja Piippolan välillä. Nelostien oikaisin valmistuttua sen ja valtatien 19 risteys siirtyi Pulkkilaan. Tämä oli luonteva reitti Savosta Oulun suuntaan.

Vt19

Valtatie 19 vuonna 1938

Kantatiestä 88 tuli tämän tien jatke. Vuonna 1996 valtatiestä 19 tuli maamme historian ensimmäinen valtatie, joka on valtatienä lakkautettu muun syyn kuin alueluovutusten takia. Tie muutettiin kantatieksi saaden numeron 88; kantatie 88 siis tuli ulottumaan Raahesta Iisalmeen.
Etusivulle

© Matti Grönroos