Seututie 102, Helsingin Kehä II, 8 km


Kehä II

Tiekaavio

Kuvaus

Lyhyydestään huolimatta Kehä II on varsin merkittävä seudullinen väylä. Se yhdistää Espoossa Länsiväylän, Turunväylän ja Turuntien ja on Kehä I:n ohella toinen suurikapasiteettinen poikittaistie.

Tie on Länsiväylän ja Turunväylän välillä nelikaistainen ja Turunväylältä pohjoiseen kaksikaistainen. Turunväylän pohjoispuolella tie kulkee noin 500 metriä pitkän Hiidenkallion tunnelin läpi. Etelään kuljettaessa tunnelissa on haara: ramppi Kauniaisten suuntaan.Tunneli pohjoisesta. Tunneliosuuden pohjoispuolella tie kulkee muutaman sadan metrin matkan betonikaukalossa.

Tie on rakennettu noin puolella niistä kustannuksista, jotka olisi tarvittu alkuperäisen suunnitelman toteuttamiseksi. Tämä näkyy erityisesti liittymissä, jotka ovat herkkiä ruuhkautumaan. Ruuhkaherkimmät suunnat ovat Länsiväylän liittymässä kulku pohjoisesta itään kohti Helsinkiä ja Turunväylän liittymässä kulku etelästä länteen kohti Turkua. Sepänsolmun liittymässä ei ole kulkua pohjoisesti itään kohti Helsinkiä, vaan tämän suunnan kulku tapahtuu Kauniaistentien ja Nihtisillan liittymän kautta.

Tien länsipuolelle rakennetaan Suurpellon aluetta, josta tulee merkittävä asuin- ja työpaikkakeskittymä. Suurpellon alueen liikennettä varten tien keskivaiheille valmistui uusi eritasoliittymä vuonna 2013.

Turunväylän liittymä

Länsiväylän liittymäNiittykummun liittymästä

Historiaa

Tietä on suunniteltu jo 1960-luvulla ja ensimmäisiin asemakaavoihin se merkittiin 1970-luvulla. Rakentamispäätöksen tekoon kului paljon aikaa ja työhön päästiin vuonna 1996. Tie kulkee vanhan merenpohja-alueen halki ja sen perustustyöt olivat suuret. Säästösyistä etenkin Länsiväylän liittymä jäi alkuperäisiä suunnitelmia oleellisesti vaatimattomammaksi, mikä kyllä näkyy liittymän tukkeutumisena. Säästötavoitteet olivat syynä myös tien toteuttamiseen kaksikaistaisena Turunväylän pohjoispuolella. Tie avattiin liikenteelle lokakuussa 2000.Nelikaistaisuuden "tappaminen" Turunväylän liittymässä

Puutteistaan huolimatta tie on palvellut varsin hyvin. Espoon poikittaisliikenne on siirtynyt pois asuntokaduilta ja tämä on selvästi näkynyt Mankkaalla. Lisäksi Finnoontien ja Kehä I:n kuormitus on vähentynyt, mutta vastaavasti Turunväylän kasvanut. Erityisen ongelmalliseksi on tullut Turunväylän ja Kehä I:n liittymä, joka nykymuodossaan ei selviä Turunväylältä kehälle pohjoiseen kulkevasta liikennevirrasta.Kehä II:n linjausta vuoden 1960 maalaismaisemaan sijoitettuna

Tulevaisuus

Kehä II:n jatketta on suunniteltu pitkään. Päävaihtoehtoina on ollut tien jatkaminen Kehä III:lle tai Hämeenlinnanväylälle. Suunnittelua on päätetty jatkaa Hämeenlinnanväylä-vaihtoehdon pohjalta. Tie on suunniteltu vietävän tunneleihin Karakallion, Hämevaaran ja Malminkartanon kohdalla. Osana suunnitelmia on toisen ajoradan rakentaminen Turunväylän ja Turuntien välille sekä Sepänsolmun liittymän osittainen uudelleen rakentaminen

Kehä II:n jatkon linjaus Etusivulle

© Matti Grönroos