Päijänteen saaristotie Vääksy-Sysmä-Tammikoski(Luhanka), 88 km

  Vääksy-Sysmä 35 km
  Sysmä-Tammikoski 53 km
  
Kuvaus


Seututiet 314 ja 612 yhdessä seututien 610 kanssa muodostavat reitin, jota on kutsuttu Päijänteen saaristotieksi.

Reitti on laadultaan ja maisemiltaan vaihtelevaa maantietä. Eteläosassa tie ylittää Päijänteen kapeaa Pulkkilanharjua pitkin. Keskivaiheilla tie kulkee saarelta toiselle ja kulkee Judinsalon halki. Judinsalo Suomen kolmanneksi korkein saari: saaren korkein kohta on 125 metriä Päijänteen pinnan yläpuolella. Reitin pohjoispäässä tiellä 610 ylitetään maan jyrkimpiä mäkiä Vaarunvuorilla ja ylitetään Päijänne Kärkistensalmessa Suomen kolmanneksi pisintä siltaa.

Historiaa

Tie on alun perin rakennettu useassa osassa 1940-1960-lukujen aikana. Vanhempi reitti Vääksyn ja Sysmän välillä kulki idempää Kalkkisten kautta nykyistä tietä 3132. Vuonna 1940 valmistui Pulkkilanharjun pohjoisimpaan aukkoon Käkisalmeen komea betonikaarisilta, joka on edelleen käytössä. Harjun eteläpäähän Pulkkilansalmeen saatiin lossi ja siten harju oli läpi ajettavissa.Käkisalmen siltaKäkisalmen sillan uljaita rakenteita

Luhangan ja Sysmän Särkilahdenvälinen osuus oli tietöntä taivalta ja saariin kuljettiin vesitse. Luhankaan oli tieyhteys Joutsasta. Tälle välille ryhdyttiin rakentamaan maantietä 1950-luvulla ja tie valmistui 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Tiellä oli kaksi lossipaikkaa, Korkeasaarensalmessa ja Vuoksensalmessa.
Korkeasaarensalmen siltaSamaansalmen siltaVuoksensalmen  silta

Tie oli pitkään suosittu matkailutie monien lossiensa ansioista. Nykyisin losseja ei enää ole ja lossiromantikot hakeutuvat muualle.

Pulkkilanharjua ruvettiin 1960-luvulla rakentamaan lossittomaksi yhtyeydeksi. Harjun kapeimman kohdan läpi kaivettiin uusi väylä Karinsalmi. Aukon yli rakennettiin yksi kuudesta 1960-luvun suuresta riippusillasta, joka valmistui vuonna 1969. Päijänteen laivaväylä siirtyi Pulkkilansalmesta Karinsalmeen. Pulkkilansalmen poikki rakennettiin pengertie, jossa on lyhyt ja matala silta. Tämä silta valmistui vuonna 1970, jolloin Pulkkilanharjun lossi lopetti liikenteen.

Sysmän ja Luhangan välilltä katosivat lossit 1980-luvulla, ensin rakennettiin Korkeasaarensalmeen matala 4,5 metriä korkea silta ja vuonna 1987 valmistui Vuoksensalmeen korkea palkkisilta, alikulkukorkeudeltaan 12,5 metriä. Viimeinen lossi poistui rivistä vuonna 1997, kun Kärkisten silta Päijänteen yli valmistui.

Pulkkilanharju, pullonkaula?

Pulkkilanharjun siltoja ovat viime vuosina arvostelleet sekä veneilijät että pyörillä liikkujat. Purjeveneiden koon kasvaessa Karinsalmen 11-metrinen silta on käynyt matalaksi suurimmille purjeveneille. Käkisalmen silta taas on liikenteen määriin nähden kapea ja sitä vaivaavat näkemäesteet. Käkisalmen sillan korvaamiseksi 14 metriä korkealla sillalla on suunnitelma, mutta sen rakentaminen pysähtyi maisemasyistä vesiylioikeuteen. Sillan korvaamista avattavalla sillalla on vaadittu, mutta mitään päätöksiä asiassa ei ole. Rahoitusta ei ole ja rakennushistoriallisesti arvokkaan sillan purkaminen ei sekään ole helppo päätös.Karinsalmen siltaPulkkilansalmeen aikoinaan opastanut sektoriloisto on nykyisinkin käytössä pengertien kupeessa.


Etusivulle

© Matti Grönroos