Seututie 775 Viitajärvi(Viitasaari)-Kannus-Himanka, 158 km


Helsinki-Seinäjoki-Kokkola-Himanka      547 km

Helsinki-Jyväskylä-Viitasaari-Kannus-Himanka     543 kmTiekaavio
Kuvaus


Lestijokilaakson ja Keski-Suomen yhdistävä seututie 775 on oiva vaihtoehtoreitti Etelä-Suomesta Keski-Pohjanmaalle. Tie on hyvätasoinen; Keski-Suomessa jonkin verran mäkinen. Kinnulan ja Lestijärven välillä numeroitu myös kantatieksi 58.

Historiaa

Lestijokilaaksoa Himangalta Lestijärvelle on kulkenut maantie jo 1900-luvun alkupuolelle. Tie on jatkunut Suomenselän vedenjakajan yli Kinnulaan ja edelleen Kivijärven kautta Karstulaan. Tämä tie on rakennettu uudelleen pääosin 1960- ja 1970-luvuilla.

Viitasaaren Viitajärven ja Keitelepohjan välillä kulkeva vanha maantie toimi pohjana, kun Lestijokilaakson tietä ryhdyttiin jatkamaan 1960-luvulla kohti Keski-Suomea. Kinnulan ja Keitelepohjan välille rakennettiin työttömyystöinä kokonaan uusi tie lähes asumattomien seutujen poikki Kivijärven (järvi) pohjoispuolitse. Kinnulan ja Pihtiputaan väliselle maantielle (6540, 6541) jäi Saarenkylässä Kivijärven Saarensalmen poikki kulkeva lossi, joka vasta vuonna 1987 korvattiin sillalla.

Alunperin tien numero oli osuudella Himanka-Kannus 771 ja osuudella Kannus-Viitajärvi 759. 1990-luvun numerointijärjestelyjen yhteydessä koko reitti sai yhtenäisen numeron 775.


Etusivulle

© Matti Grönroos