Lapin kolmion maantiet

Vojakkala-Arpela-Paakkola, 31 km

Tervola-Sihtuuna-Mellakoski-Pessalompolo, 52 km

Aavasaksa-Mellakoski-Muurola, 80 km

Aavasaksa-Pessalompolo-Raanujärvi, 65 km

9271 Arpela-Sihtuuna 24 km

Kuvaus

Niin sanotussa Lapin kolmiossa Tornio-Aavasaksa-Rovaniemi kulkee joukko pitkiä ja suoria Lapin teitä. Tiet ovat verraten hyväkuntoisia ja päällystettyjä lukuun ottamatta tietä 9271, joka on osin sorapintainen.

Tie 930 on ehdotettu muutettavaksi kantatieksi 98, mutta tällaista päätöstä ei ole tehty.Seututietä 927 Vojakkalan itäpuolellaSeututietä 929 Sihtuunan pohjoispuolellaSeututietä 930 Mellakosken ja Muurolan välilläSeututie 932 Iso-Vietonen-järven rannalla

Historiaa

Lapin kolmio on verraten harvaan asuttua seutua. Aavasaksalta Raanujärvelle vievä tie on vanha; se esiintyy jo 1800-luvun kartoissa. Vojakkalan-Arpelan-Paakkolan tielinja esiintyy 1920-luvun kartoissa. Tie on uusittu 1960-luvulla.

Lapin kolmiota ruvettiin asuttamaan Lapin sodan päätyttyä vuonna 1945. Sihtuunan ja Mellakosken seuduille muodostettiin asutusalueita Petsamon evakkoja varten. Tässä yhteydessä ruvettiin rakentamaan nykyistä tietä 929 kahdessa osassa: Tervolasta Sihtuunaan ja Pessalompolosta Mellakoskelle. Tien rakentaminen oli toistuvasti keskeytyksissä varojen puutteen takia.Vasta vuonna 1949 päästiin rakentamaan Sihtuunan ja Mellakosken välistä osuuttaa. Samana vuonna ryhdyttiin rakentamaan Arpelan ja Sihtuunan välistä tietä. Näiden myöhemmin aloitettujen teiden perusajatus oli yhdistää asutustilat yleiseen tieverkkoon.

Nykyisen tien 930 rakentaminen on aloitettu 1946. Tällöi rakennettiin tietä Mellakoskelta länteen Kapustavuoman asutusalueelle. Koko pituudeltaan tie on valmistunut vuonna 1961. Valtatien 21 ja Aavasaksan rajasillan välinen 400 metrin mittainen osuus on muutettu kantatieksi 98.


Etusivulle

© Matti Grönroos