Valtatie 13 Nuijamaa-Kokkola, 492 kmKarttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010


Geometriaa

Tien mutkaisuusprofiili: (Mikä se on?)

Tieosuus Lappeenranta-Mikkeli

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
48 km
49 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 37 km
37 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 14 km
14 %Tieosuus Mikkeli-Lievestuore

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
64 km
72 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 22 km
25 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 3 km
3 %Tieosuus Äänekoski-Kokkola

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
151 km
75 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 44 km
22 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 7 km
3 %

Kuvaus

Valtatie 13 on pitkä poikittaistie, joka palvelee Pohjanmaan, Keski-Suomen, Savon ja Etelä-Karjalan liikennettä. Nuijamaan raja-asemalta tie jatkuu Venäjän puolella Viipuriin.

Tie on laadultaan vaihteleva. Iäkkäät osuudet Lappeenrannan ja Mikkelin välillä ja Keski-Suomessa ovat paikoin kapeita, mäkisiä ja mutkaisia. Raskaan liikenteen määrä vaikuttaa tien kuormitukseen etenkin Jyväskylän ja Lappeenrannan ympäristössä. Moottoritietä Jyväskylä-Vaajakoski, muuten pääosin kaksikaistaista.Lappeenrannan ja Nuijamaan välinen tieosuus ruuhkautuu usein Venäjän tulliin jonottavan tavaraliikenteen takia.Metsäosuuksia Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajaseuduilla

Historiaa

Vuonna 1938 nimettiin Viipurista Mikkelin ja Jyväskylän kautta Kokkolaan kulkenut reitti valtatieksi 13. Se oli yksi kolmesta Viipurista viuhkamaisesti lähteneestä valtatiestä.

Sodan jälkeisissä alueluovutuksissa tie katkesi Nuijamaan lounaispuolelta ja numerointi muutettiin alkamaan Lappeenrannasta.

Tie on 1950-1970-luvuilla rakennettu uudelleen suunnilleen alkuperäistä linjaa seuraten. Merkittävimmät erot ovat


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010

Vanha reitti Jyväskylän ympäristössäTietä 4421 nykyasussaan. Kapeahkoa ja verraten mäkistä, mutta kuitenkin kohtalaisen sujuvaa.

Syksyllä 1980 tapahtuneeseen Kangasniemen-Lievestuoreen osuuden valmistumiseen asti nykyinen nelostie, entinen kantatie 59, Jyväskylän ja Toivakan Viisarimäen välillä oli numeroltaan 13. Valmistumisen jälkeen osuus Heinolan kunnan Lusista Viisarimäkeen kulkenut kantatie 59 ulotettiin Kanavuoreen asti.

1980-luvulla valmistui uusittiin Lappeenrannan Lauritsalasta Nuijamaan raja-asemalle kulkenut tie 392. 1990-luvulla se sai numerokseen 13, jolloin tie 13  palasi Viipuriin johtavaksi valtatieksi. Uusi tie ei seuraa vanhan valtatien linjausta, vaan vanhalla tiellä on nykyisin numerot 390 ja 3902.


Etusivulle

© Matti Grönroos