Valtatie 15 Kotka-Mikkeli, 158 kmKarttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010

Geometriaa

Tien mutkaisuusprofiili: (Mikä se on?)

Tieosuus Rantahaka (Vt7) - Ristiina (Vt13)

Suunnanmuutoksia alle 30°/km
77 km
67 %
Suunnanmuutoksia 30-60°/km 33 km
 28 %
Suunnanmuutoksia yli 60°/km 6 km
5 %


Kuvaus

Kuvaus

Valtatie 15 on pääosin 1960-luvun lopulla rakennettu pohjois-eteläsuuntainen yhteys Kymenlaakson rannikon ja Etelä-Savon välillä. Karhulan ja Haminan välillä moottoritietä, muuten kaksikaistaista valtatietä. Kouvolan eteläpuolella suoraa ja tasaista tietä, Kouvolan ja Mikkelin väli mäkisempää ja paikoin mutkaista.Kymenlaakson suoria osuuksia - joilla kuitenkin on näkemäesteitäMutkaisempaa tien pohjoisosaa

Valkealan ja Ristiinan välinen noin 70 kilometrin mittainen osuus halkoo lähes asumatonta metsämaisemaa. Tämä on eteläsuomalaisittain epätavanomaisen pitkä metsätaival.

Vuonna 1971 valmistui Kouvolan itäpuoleinen ohitustie, valtatienä 15.

Historiaa

Alun perin valtatieksi 15 vuonna 1938 nimettiin Karjalan kannasta kulkeva tie Viipurista Rajajoelle. Tämä osuus jäi kokonaisuudessaan luovutetulle alueelle ja numero 15 poistui käytöstä.

Vt15 Viipuri-Rajajoki

Valtatie 15 Viipuri-Rajajoki

Vuonna 1938 nimettiin kantatieksi 60 Haminasta Sippolan Liikkalan ja Myllykosken kautta Kouvolaan kulkenut maantie. Tämä osuus lakkasi kantatienä Kotkan ja Kouvolan välisen tien valmistuttua. Uusi tie sai numeron 60. Vanha kantatie 60 kulki pääosin nykyisiä teitä 371,  353 ja 3593.

Kouvolan ja Ristiinan välisen osuuden valmistuttua 1960- ja 1970-lukujen taitteessa koko osuus Kotkasta Mikkeliin numeroitiin valtatieksi 15. Osuus Mikkelin ja Ristiinan välillä on yhteinen valtatien 13 kanssa.

Numero 60 siirtyi Kouvolan ja Heinolan välille valmistuneen kantatien numeroksi. Vuoden 1996 numerointiuudistuksessa Tampereen kehätie, tuolloin numeroltaan 45, sai numerokseen 60 ja Kouvolan ja Heinolan välinen tie uudeksi numerokseen 46.Etusivulle

© Matti Grönroos