Valtatie 7 Helsinki-Vaalimaa, 193 km


  Kehä III-Vaalimaa


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010

Huom: Teksti ja kaavio vastaavat vuoden 2014 lopun tilannetta, jolloin Haminan ohikulkutie on avattu.


Kuvaus

Valtatie 7 on Helsingistä itään liikennettä välittävä rannikkoreitti. Se on numeroitu eurooppatieksi E18 Kehä III:n ja Vaalimaan välillä.

Tie on Helsingin Haminan välillä moottoritie. Haminan ja Vaalimaan välinen osuus on liikennemääriin nähden auttamatta vanhentunut. Tien erityspiirre on suuri Venäjälle suuntautuvan raskaan liikenteen määrä. Raja-asema ruuhkautuu nykyisin lähes säännöllisesti ja tien varressa saattaa olla jopa 50 km pitkä jono rekka-autoja pysähdyksissä, mikä tekee muun liikenteen olosuhteet perin ikäviksi.Haminan ja Vaalimaan välillä on piennarta levennetty Venäjälle jonottavien rekkojen pysäköintipaikaksiValtatie 7 Porvoossa

Moottoritietä Koskenkylän ja Loviisan välillä

Loviisan ja Kotkan välillä on viisi vihersiltaa

Markkinamäen tunneli, pituus noin 500 metriä

Kapeaa vanhaa valtatietä ja Ahvenkosken silta Ruotsin ja Venäjän entisellä valtakunnanrajalla

Ahvenkosken uusi moottoritiesilta

Vuonna 2014 valmistunutta moottoritietä Loviisan ja Kotkan välillä

Karhulassa

Historiaa

Vuonna 1938 valtatieksi 7 nimettiin Helsingin ja Viipurin välinen maantie.  1930-luvun alussa suunnitellusta valtatieverkosta ehti ennen sotia valmistua osa ykköstietä ja vuosina 1933-1935  valtateiden 6 ja 7 yhteinen alkuosa Helsingistä Porvooseen. Vanha reitti kulki Helsingistä Sipoon ja Hinthaaran kautta Porvooseen. Helsingissä uusi valtatiereitti kulki Hämeentietä Vanhankaupunginlahden pohjoispuolitse ja Herttoniemen itäpuolelta nykyisen Itäväylän suuntaa ja edelleen nykyistä seututietä 170 Porvooseen. Muuten reitti jatkoi suunnilleen nykyisen valtatien 7 linjausta Karhulaan, Haminaan ja Viipuriin. Suurin poikkeama on oikaisu Haminan ja Virojoen välillä; vanha Klamilan kautta kulkeva tienlinja on yhdystienä 3513 ja se kuuluu museotieverkkoon. Sotien jälkeisten alueluovutusten takia tie katkaistiin valtakunnanrajalle ja Virolahden Vaalimaasta tuli raja-asema.


Helsinki
Porvoo 51 Porvoo
Loviisa 98 47 Loviisa
Karhula 147 96 49 Karhula
Hamina 174 123 76 27 Hamina
Säkkijärvi 245 194 147 98 71 Säkkijärvi
Viipuri 288 237 190 141 114 43

Vuoden 1938 etäisyystaulukkoViipurin tiet: Valtatiet 7, 13 (luoteeseen), 14 ja 15 sekä kantatiet 62-64.

Helsingissä valmistui 1950-luvun lopulla Itäinen Moottoritie, nykyinen Itäväylä. Valtatiet 6 ja 7 siirtyivät tälle reitille. Reitti ei jäänyt kovinkaan pitkäaikaiseksi, koska jo 1970-luvulla ruvettiin rakentamaan moottoritietä Helsingin Tattariharjusta Porvooseen. Moottoritien valmistuttua vanha tie sai numerokseen 170. Tienrakennus jatkui rakentamalla tie ensin moottoriliikennetieksi Pernajan Koskenkylään asti ja myöhemmin moottoritieksi.

Vuonna 1971 valmistui Karhulaan nelisen kilometriä pitkä moottoritie, jonka jatke Haminaan valmistui vuonna 1994.

Tiellä merkittävät pullonkaulat olivat Porvoon ja Loviisan kaupungit, joiden keskustan läpi tie kulki. Porvoon sumppu purkautui vuonna 1979, kun moottoritien jatkeena ollut moottoriliikennetie avattiin. Koskenkylän ja Loviisan välinen ongelmallinen tieosuus rakennettiin moottoriliikennetieksi, joka valmistui 1998. Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan välinen 53 kilometrin osuus avattiin moottoritienä vuonna 2014.

Haminan ohikulkutie rakennettiin kaupungin pohjoispuolelle ja se avattiin vuonna 2014. Tässä yhteydessä valtatie 26 typistyi noin viisi kilometriä.

Haminan ohitustien rakentamista Haminan liittymässä sy

Rinnakkaistie

Moottoritien rakentamisen takia sivuun jäänyt valtatieosuus kulkee Helsingistä Haminaan numerolla 170.


Seiskatien ainoa numeroimaton liittymä


Kehä III:n ja seiskatien liittymä, jossa E18 vaihtaa suuntaansa. Etelästä länteen ohjaava ramppi rakennettu Vuosaaren satamatien rakentamisen yhteydessä.Ison riidan aikoinaan aiheuttanut liittymä. Aikonaan moottoritieltä pääsy vain huoltoasemalle.Sköldvikin uuden satamatien liittymä, joka rakennettiin liittymien 57 ja 58 väliin.

Etusivulle

© Matti Grönroos