Seututie 120

Kohteesta Tiet
Loikkaa: valikkoon, hakuun


120

Seututie 120 Helsinki-Olkkala(Vihti), 46 kmPohjakartta Maanmittauslaitos

Reittikartta

Tiekuvaus_0120.png

Kuvaus

Seututie 120 on valtatien 2 entinen osuus Helsingin ja Vihdin Olkkalan välillä. Se tunnetaan nimillä Vihdintie ja Vanha Porintie. Vanhempi polvi tuntee sen myös Tannerintieä, koska sen rakentamisen aikaan Väinö Tannerilla oli Pohjois-Espoossa suuri maatila tien varrella ja Tannerin puhutaan vaikuttaneen tien linjaukseen.

Tie on Kehä III:n sisäpuolella nelikaistainen kaupunkiväylä. Viitoitus alkaa Ruskeasuolta, jossa tie erkanee kolmostiestä. Haagan ja Pitäjänmäen rajalla on tunnettu suurikokoinen monikaistainen Haagan liikenneympyrä.

Kehä III:n ulkopuolella tie on pääosin alkuperäisessä 1940- ja 1950-luvun kuosissaan. Tie kulkee paikoin varsin vaativan maaston läpi. Siksi tie on kapea, mutkainen, mäkinen ja täynnä näkemäesteitä. Ohitusmahdollisuuksia ei liiemmin ole. Runsaan paikallisen liikenteen takia tien ylläpitoluokka on hyvä.

Historiaa

Tie on ensimmäiseksi aloitettuja osuuksia sodanjälkeisessä kakkostien uusimisurakassa. Työt on aloitettu vuonna 1947. Tuolloinen kakkostie kulki Nummen, Someron, Loimaan, Alastaron ja Huittisten kautta teitä, joista ei ollut valtatiereitiksi. Tie rakennettiin suurelta osaltaan neitseelliseen maastoon. Poikkeus tästä on Takkulan-Otalammen osuus, jossa tie sijoitettiin vanhan maantien käytävään.

Helsingin maalaiskunnassa Askiston kohdalla tie rakennettiin Pikkujärven kosteikon vierestä turhan matalalle penkereelle. Tie jouduttiinkin usein tulvien aikana sulkemaan. Tien korkeusasemaa on myöhemmin nostettu.

Kakkostien ja Kehätien, nykyisen Kehä III:n, risteys Hämeenkylässä nousi jo 1960-luvulla pullonkaulaksi. Lisäksi se oli hyvin onnettomuusherkkä. Risteys olikin ensimmäisiä Kehä III:n liittymiä, jotka rakennettin eritasoliittymäksi. Kumpikin ristevistä teistä on "kasvanut" vuosien varrella ja siksi liittymäkin on muuttanut muotoaan useasti.

Sodanjälkeisten normien mukaisesti rakennettu tie jäi 1960-luvulla auttamatta liikennemäärien nopean kasvun jalkoihin. Tälle tielinjalle on vaikeaa mielekkäin kustannuksin rakentaa parempaa tietä. Siksi 1970-luvulla kakkostie saikin uuden linjauksen: Ykköstietä rakennettiin moottoritieksi ja Palojärven kohdalta rakennettiin uusi kakkostie Nummelan ja Vihdin ohitse Vihdin Olkkalaan. Uusi reitti on seitsemän kilometriä pitempi kuin vanha, mutta siitä on kolmisenkymmentä kilometriä moottoritietä ja loput hyvälaatuista valtatietä.

Helsingin kaupunkialueen laajenemisen takia tie on Kehä III:n sisäpuolella muuttunut valtatiestä selkeämmin taajama-alueen runkoväyläksi. Tie on vähitellen rakennettu nelikaistaiseksi, kevyt liikenne on saanut oman väylänsä ja liikennevaloliittymien määrä on korkea.