Seututie 213

Kohteesta Tiet
Loikkaa: valikkoon, hakuun


213

Seututie 213 Ypäjä-Loimaa-Säkylä, 63 km


Forssa-Huittinen-Rauma 132 km 2 12
Forssa-Loimaa-Säkylä-Rauma 139 km 10 213 204 12Pohjakartta Maanmittauslaitos

Reittikartta

Tiekuvaus 0213.png

Kuvaus

Loimaan seudun liikennettä välittävä seututie 213 on hyväkuntoinen vaihtoehtoreitti etelästä Rauman suuntaan. Tie on koko matkaltaan vähintään kantatietasoista.

Historiaa

Tien historiallisen rungon muodostaa valtatien 2 entinen linjaus Somerolta Ypäjän, Loimaan, Alastaron ja Vampulan kautta Huittisiin. Tämä tie oli aiemmin Ypäjän Palikkalan ja Loimaan välillä numeroltaan 228. Loimaalta Alastarolle ja edelleen Vampulan kautta Köyliön Vuorenmaalle kulkeneen tien numero oli 213.

1990-luvun alussa tien linjausta muutettin merkittävästi: Loimaan kunnan Hirvikoskelta Alastaron länsipuolelle ja edelleen Virttaalle rakennettiin uusi tie. Tämä tie sai numerokseen 213 samoin kuin Virttaan ja Säkylän Pyhäjoen välinen tie 211. Myöhemmin Loimaan ja Jokioisten välistä osuutta jonkin verran oikaistiin, minkä jälkeen tämäkin osuus sai numeron 213 ja koko pitkä tie on nyt numeroitu yhtenäisesti.

Yhdystieksi muuttunut osuus Alastarolta Vampulaan ja Vuorenmaalle sai numeron 2101. Alastaron ja Punkalaitumen Kanteenmaan välinen tie 231 jatkettiin uudelle tielle asti. Alastaron Virttaan välinen vanha maantie 2133 on osin jäänyt uuden tielinjan alle, osin lakannut, osin jäänyt taajamatieksi ja sen länsiosa Virttaalla on paikallistie 12588. Tie 213 ohittaa Virttaan kylän pohjoispuolelta ja tien 211 entinen linjaus kylän läpi on nykyisin paikallistie 12577. Ypäjän Teerimäen ja Tolti välillä tehdyn tienoikaisun takia Teerimäen ja Jyvämäen välinen osuus jäi paikallistieksi 13550. Jyvämäen ja Toltin välinen osuus muuttui yhdystieksi 2805.