Seututie 924

Kohteesta Tiet
Loikkaa: valikkoon, hakuun


924

Seututie 924 Simo-Nuupas(Ranua), 79 km


924 78 Simo-Ranua 93 km

924 78 Simo-Nuupas-Rovaniemi 146 km
4 Simo-Kemi-Rovaniemi 141 km


Pohjakartta Maanmittauslaitos

Reittikartta

Tiekuvaus 0924.png

Kuvaus

Seututie 924 on Simojokivarren tie, joka kulkee rannikolta Nelostieltä Simosta Ranuan Nuuppaaseen, jossa se päättyy kantatiehen 78. Tie on sujuva tyypillinen pohjoisen Suomen seututie. Se on vaihtoehtoinen reitti Rovaniemelle, jos Kemijokivarren vilkkaampi reitti ei miellytä.

Tietä Raiskion länsipuolella
Alakärpässä haarautuu tie Tervolaan.
Taininiemen ja Hosion välillä on varalaskupaikka.

Historiaa

Simon-Ranuan maantie esiintyy jo 1800-luvun kartoilla. Alun perin tie kulki joen pohjoisrantaa ja Alakärpän lossin kohdalla se siirtyi eteläpuolelle.

Tie Suomen Tiekartassa vuodelta 1937

1950-luvulla rakennettiin tie Simosta Alakärppään Simojoen etelärannalle ja näin Simon ja Ranuan väli jäi lossittomaksi. Pohjoisrannan tie on nykyisin yhdystie 9241. Lossi jäi paikalleen vuoteen 1982 Tervolaan johtaneella maantiellä, kunnes se korvattiin sillalla.

Raiskion ja Hosion välille Simojoen pohjoisrannalle rakennettiin uusi tieyhteys 1950- ja 1960-luvun taitteessa. Simojoki ylitettiin Hosionkosken kohdalle vuonna 1960 rakennetulla sillalla. Raiskiossa ei kuitenkaan tuolloin ollut siltaa Simojoen ylitse vaan tie päättyi Raiskion pohjoispuolelle Peurajärvelle. (Tien itäinen on 1960-luvun puoleen väliin mennessä jatkettu kantatielle 78 Portimojärven eteläpuolelle. Simojoki ylitettiin aluksi Sääskisuvannon lossilla. Vuonna 1974 valmistui silta.)

Paikallistieksi 19586 numeroitua Hosion-Raiskion tietä parannettin kahdessa vaiheessa 1980- ja 1990-luvun taitteessa ja siinä yhteydessä rakennettiin Raiskion silta. Tällä valmistaudutiin seututien siirtämiseen joen pohjoisrannalle.

Aivan 1990-luvun lopulla valmistui Taininiemen ja Hosion välisen laajan mutkan oikaisu, joka lyhensi Simon ja Ranuan välistä matkaa 12 kilometriä. Oikaisun itäpuolella tie kulkee aiemman tien 19586 linjaa.

Tienoikaisu Simojoen mutkan ohitse.

Oikaisun jäljiltä teiden numerointi muuttui:

  • Seututie 924 Kulkee Taininiemestä Raiskioon joen pohjoispuolta (ja siis ylittää sen kahdesti)
  • Ohitettu osuus Taininiemestä Ylikärpän itäpuolelle on seututie 849, joka kulkee Oijärven ja Yli-Iin kautta Kiiminkiin valtatielle 20.
  • Ohitettu osuus Ylikärpän itäpuolelta Hosionniemeen ja edelleen joen pohjoispuolelle tielle 924 on yhdystie 9243.
  • Eteläpuolen tie Hosionkoskelta Raivioon on yhdystie 19898.
  • Raiskiosta Sääskisuvannon kautta kantatielle 78 kulkeva tie peri Raiskion-Hosion tien numeron 19586.

Oikaisuun liittyi suuria odotuksia. Lapin tiepiirin strategian mukaan se parantaa merkittävästi Kuusamon yhteyksiä merelle. Aikasäästöjen arvioitiin tuottavan 20 uutta työpaikkaa.