Valtatie 7

Kohteesta Tiet
Loikkaa: valikkoon, hakuun


7

Valtatie 7 Helsinki-Vaalimaa, 193 km


E18 Kehä III-Vaalimaa


Pohjakartta Maanmittauslaitos

Reittikartta

Tiekuvaus_0007.png

Kuvaus

Valtatie 7 on Helsingistä itään liikennettä välittävä rannikkoreitti. Se on numeroitu eurooppatieksi E18 Kehä III:n ja Vaalimaan välillä.

Tie on koko matkaltaan moottoritie. Tien erityspiirre on suuri Venäjälle suuntautuvan raskaan liikenteen määrä. Moottoritien viimeinen osuus valmistui Haminan ja Vaalimaan välille vuonna 2018.

Haminan ja Vaalimaan välillä vanhan tien piennarta levennettiin Venäjälle jonottavien rekkojen pysäköintipaikaksi
Valtatie 7 Porvoossa
Moottoritietä Koskenkylän ja Loviisan välillä
Loviisan ja Kotkan välillä on viisi vihersiltaa
Markkinamäen tunneli, pituus noin 500 metriä
Ahvenkosken uusi moottoritiesilta
Vuonna 2014 valmistunutta moottoritietä Loviisan ja Kotkan välillä
Karhulassa

Tuulilasivideo


Kehä III-Karhula

Historiaa

Ennen moottoritietä

Valtatie 7 seuraa suurelta osin Turun ja Viipurin välistä eteläistä maantietä, jota on kutsuttu sekä Suureksi Rantatieksi että Kuninkaantieksi.

Viimeisen 100 vuoden aikana on Kymijoen läntisen haaran ylitse rakennettu kolme siltaa. Vuonna 1927 valmistui Savukosken silta korvaamaan kaksi hieman pohjoisempaa kulkenutta vanhaa siltaa. Sillan rakentamisella varauduttiin vuonna 1933 valmistuneen Ahvenkosken voimalan rakentamiseen: Voimalan yläpuolella veden pintaa nostettiin viitisen metriä, minkä takia toinen vanhoista silloista olisi jäänyt veden alle.

Ahvenkosken seudun kartta. Teknillinen Aikakauslehti 1928
Vastavalmistunut Savukosken silta. Teknillinen Aikakauslehti 1928
Ahvenkosken tielinja vuonna 1965

Vuonna 1967 valmistui voimalan alapuolelle valtatien uusi linjaus ja kaarisilta. Savukosken silta jäi sivuun ja siitä tehtiin myöhemmin museosilta. Ennen uuden sillan avaamista oli vuosina 1964-1966 oikaistu ja levennetty Loviisan ja Ahvenkosken välistä tieosuutta.

Kapeaa vanhaa valtatietä ja Ahvenkosken silta Ruotsin ja Venäjän entisellä valtakunnanrajalla

Uusin silta on vuonna 2014 avatulla moottoritieosuudella. Sen ulkomuoto muistuttaa alueen vanhoista silloista.

Vuonna 1938 valtatieksi 7 nimettiin Helsingin ja Viipurin välinen maantie. 1930-luvun alussa suunnitellusta valtatieverkosta ehti ennen sotia valmistua osa ykköstietä ja vuosina 1933-1935 valtateiden 6 ja 7 yhteinen alkuosa Helsingistä Porvooseen.

Tietyötä vuonna 1935. Mäntsälänjoen (nykyisin Mustijoen) siltaa päällystetään hiekka-asfaltilla

Vanha reitti kulki Helsingistä Sipoon ja Hinthaaran kautta Porvooseen. Helsingissä uusi valtatiereitti kulki Hämeentietä Vanhankaupunginlahden pohjoispuolitse ja Herttoniemen itäpuolelta nykyisen Itäväylän suuntaa ja edelleen nykyistä seututietä 170 Porvooseen. Muuten reitti jatkoi suunnilleen nykyisen valtatien 7 linjausta Karhulaan, Haminaan ja Viipuriin. Suurin poikkeama on oikaisu Haminan ja Virojoen välillä; vanha Klamilan kautta kulkeva tienlinja on yhdystienä 3513 ja se kuuluu museotieverkkoon. Haminan ja Vaalimaan välinen valtatieosuus rakennetiin vuosina 1960-1966.

Sotien jälkeisten alueluovutusten takia tie katkaistiin valtakunnanrajalle ja Virolahden Vaalimaasta tuli raja-asema.

Vaalimaan raja vuonna 1967


Helsinki
Porvoo 51 Porvoo
Loviisa 98 47 Loviisa
Karhula 147 96 49 Karhula
Hamina 174 123 76 27 Hamina
Säkkijärvi 245 194 147 98 71 Säkkijärvi
Viipuri 288 237 190 141 114 43

Vuoden 1938 etäisyystaulukko

Viipurin tiet: Valtatiet 7, 13 (luoteeseen), 14 ja 15 sekä kantatiet 62-64.

Moottoritie Helsinki-Porvoo

Helsingissä valmistui 1950-luvun lopulla Itäinen Moottoritie, nykyinen Itäväylä. Valtatiet 6 ja 7 siirtyivät tälle reitille. Reitti ei jäänyt kovinkaan pitkäaikaiseksi, koska jo vuonna 1969 allekirjoitettiin urakkasopimus moottoritien rakentamiseksi Helsingin Tattariharjusta Porvoon suuuntaan; aluksi Sipoon Massbyhyn saakka. Massbystä Boxbyhyn valmistui moottoritie vuonna 1975. Vuoteen 1976 mennessä oli edetty jo Porvoon maalaiskunnan Treksilään asti; tosin vasta puolivalmiina. Vuonna 1979 avattiin moottoritien jatkeeksi rakennettu moottoriliikennetie Porvoon pohjoispuolitse Ritaan Porvoon itäpuolelle.

Porvoon seutu 1977

Lahden ja Porvoon moottoriteiden alkupään valmistuttua tienpitäjillä oli suunnitelma moottoriteiden oman numeroinnin luomiseksi. Porvoon moottoritie numerointiinkin M7-kilvin (ja Lahden moottoritie M4-kilvin). Tällöin vanha tie olisi säilyttänyt valtatien numeronsa. Eurooppateiden numerointi kuitenkin ohjasi moottoritielle. Tämä menettely ei jäänyt pitkäikäiseksi. Vuoteen 1984 mennessä moottoritien vanha tie sai numerokseen 170 sitä mukaa kuin moottoritie valmistui ja valtatien numerointi opasti moottoritielle.

Moottoritie Porvoo-Karhula

Tienrakennus jatkui rakentamalla tie ensin moottoriliikennetieksi Pernajan Koskenkylään asti ja myöhemmin moottoritieksi. Moottoriliikennetie Rita-Koskenkylä valmistui vuonna 1987.

Porvoon suunnan numerointia vuonna 1980: moottoritie on E3 ja vanha tie kantaa numeroita 6 ja 7.
Ritan-Koskenkylän moottoriliikennetien ja siihen liittyvän valtatien 6 rakennustyömaa. Etualalla kuutostien ja seiskatien liittymä hahmottumassa ja taustalla vanhan ja uuden tien liittymä.

Vuonna 1971 valmistui Karhulaan nelisen kilometriä pitkä moottoritie, jonka jatke Haminaan valmistui vuonna 1994.

Tiellä merkittävät pullonkaulat olivat Porvoon ja Loviisan kaupungit, joiden keskustan läpi tie kulki. Porvoon sumppu purkautui vuonna 1979, kun moottoritien jatkeena ollut moottoriliikennetie avattiin. Koskenkylän ja Loviisan välinen ongelmallinen tieosuus rakennettiin moottoriliikennetieksi, joka valmistui 1998.

Moottoriliikenneteiden aika jäi lyhyeksi. Porvoon-Koskenkylän moottoritien avajaisia pidettiin syksyllä 2001 ja Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan välinen 53 kilometrin osuus avattiin moottoritienä vuonna 2014.

Moottoritie Karhula-Hamina-Vaalimaa

Loviisan seutu 1977

Haminan ohitustien linjauksesta keskusteltiin kymmeniä vuosia. Alun perin läpiajoliikenne kulki mutkaista reittiä kaupungin keskustassa, mutta keskustan eteläreunalle rakennettiin katu, jotta liikenne saatiin edes hieman syrjemmälle. Ohitustieratkaisua odoteltaessa rakennettiin kaupungin länsipuolelle lyhyt moottoritiejakso Poitsilan ja Haminan välille. Tämä valmistui vuonna 1985.

Hamina 1977
Hamina 1991

Haminan ohikulkutie rakennettiin lopulta kaupungin pohjoispuolelle ja se avattiin vuonna 2014. Tässä yhteydessä valtatie 26 typistyi noin viisi kilometriä.

Ladataan karttaa...
Haminan ohikulkutien suunta


Haminan ohitustien rakentamista Haminan liittymässä syksyllä 2014

Rinnakkaistie

Moottoritien rakentamisen takia sivuun jäänyt valtatieosuus kulkee Helsingistä Haminaan numerolla 170.

Moottoritieosuuden liittymät

Ladataan karttaa...
4 4 E75 Tattariharju

Nelostien ja seiskatien haara

Ladataan karttaa...
Jakomäki

Numeroimaton suuntaisliittymä

Ladataan karttaa...
Rajakylä

Numeroimaton suuntaisliittymä

Ladataan karttaa...
53 50 E18 103 Västersundom

Kehä III:n ja seiskatien liittymä, jossa E18 vaihtaa suuntaansa.

Ladataan karttaa...
54 Östersundom
Ladataan karttaa...
55 170 Massby

Moottoritien ja vanhan valtatien leikkauspiste

Ladataan karttaa...
56 Eriksnäs

Alun perin käynti vain huoltoasemalle. Ison riidan jälkeen avattu kaikelle liikenteelle

Ladataan karttaa...
57 Hangelby
Ladataan karttaa...
58a Skölvik läntinen

Sköldvikin uuden satamatien liittymä, joka rakennettiin liittymien 57 ja 58 väliin.

Ladataan karttaa...
58b 140 Kulloo

Alkuperäinen "Öljytien" liittymä

Ladataan karttaa...
59 Treksilä
Ladataan karttaa...
60 55 Harabacka

Porvoon läntinen sisääntulo. Ramppi Porvoosta Helsingin suuntaan rakennettu myöhemmin.

Ladataan karttaa...
61 Skarpens

Suuntaisliittymä

Ladataan karttaa...
62 170 Rita

Porvoon itäinen sisääntulo, moottoritien ja vanhan valtatien leikkauspiste

Ladataan karttaa...
63 Sannainen

Silta syvän jokilaakson ylitse, siksi pitkät rampit

Ladataan karttaa...
64 Vanhakylä
Ladataan karttaa...
65 6 Koskenkylä

Valtatien 6 alkupiste

Ladataan karttaa...
66 176 Loviisa L

Loviisan läntinen sisääntulo

Ladataan karttaa...
67 Loviisa I

Loviisan itäinen sisääntulo

Ladataan karttaa...
68 170 Ruotsinpyhtää

Moottoritien ja vanhan valtatien leikkauspiste

Ladataan karttaa...
69 Ahvenkoski
Ladataan karttaa...
70 Pyhtää
Ladataan karttaa...
71 Siltakylä
Ladataan karttaa...
72 Heinlahti
Ladataan karttaa...
73 352 Sutela
Ladataan karttaa...
74 15 Kyminlinna

Varsin ahtaaseen paikkaan rakennettu hieman erikoinen liittymä

Ladataan karttaa...
75 Jumalniemi

Uudelleenrakennettu Koskenkylän-Kotkan moottoritien rakentamisen yhteydessä. Yhteiset rampit liittmän 76 kanssa

Ladataan karttaa...
76 Karhula

Hajautettu liittymä

Ladataan karttaa...
77 357 Suurniitty
Ladataan karttaa...
78 Otsola
Ladataan karttaa...
79 Keltakallio
Ladataan karttaa...
80 15 Rantahaka
Ladataan karttaa...
81 170 Hamina

Haminan läntinen sisääntulo. Valtatien 26 aiempi alkupiste.

Ladataan karttaa...
82 374 Lankamalmi
Ladataan karttaa...
83 372 Ruissalo
Ladataan karttaa...
84 26 Husula

Valtatien 26 alkupiste

Ladataan karttaa...
85 170 Lelu

Haminan itäinen sisääntulo. Moottoritien ja vanhan valtatien leikkauspiste

Ladataan karttaa...
86 170 Kattilainen

Moottoritien ja vanhan valtatien leikkauspiste

Ladataan karttaa...
87 Saarasjärvi
Ladataan karttaa...
88 384 Virojoki
Ladataan karttaa...
89 387 Vaalimaa