Mutkaisuusprofiili

Kohteesta Tiet
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Mutkaisuusprofiili

Tien mutkaisuudelle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä standardimäärittelyä. Tiesivuston mutkaisuusprofiili määritetään seuraavasti:

  • Tien vaakageometrian arviointi perustuu Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoon.
  • Mutkaisuusprofiilissa on mukana tien "maaseutu-osuus", eli katuverkko-osuudet, tien päissä olevat liittymät yms eivät ole mukana. Siksi profiilissa mainittu tien pituus saattaa poiketa tien kokonaispituudesta.
  • Tie jaetaan noin kilometrin mittaisiin osuuksiin, joista kustakin lasketaan kaarteiden asteina ilmaistun pituuden summa jaettuna osuuden pituudella. Tästä saadaa indikaattoriksi yksikkö "astetta kilometriä kohti".
  • Kaarteen pituus on alku- ja loppupisteiden kautta kulkevien tangenttien välinen kulma. Esimerkiksi jos tien suunta kääntyy 30°, kaarteen pituus on tämä 30°, riippumatta kaarresäteestä. Kukin kaarre lasketaan omanaan, eli esimerkiksi S-mutka, jossa on ensin 30° kaarre oikealle ja sitten 30° vasemmalle, lasketaan 60 asteen pituiseksi.
  • Koska kilometrijako saattaa jakaa kaarteen kahdelle eri osuudelle, menetelmä ei ole ehdottoman tarkka.
  • Profiilissa ilmoitetaan, kuinka suuri osa tiestä on mutkaisuudeltaan
  • Lisäksi mutkaisuusprofiili esitetään graafisena kuvaajana.