Oulujärven ylitystie

Kohteesta Tiet
Versio hetkellä 24. helmikuuta 2018 kello 13.59 – tehnyt Matti (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{Begin}} {{Karttaviiva|64.36 27.50| 64.48890076612136,27.32401040344189:64.45161356827171,27.322637112426264:64.40003814281542,27.35696938781689:64.3453929986173,27.4132743194575...)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Ladataan karttaa...

Oulujärven ylitystietä on suunniteltu paikallisin voimin kymmenet vuodet, mutta onnistuminen on ollut heikohkoa.

Vakavin suunnitelma on Kainuun kolmas seutukaava vuodelta 1990, johon tielle oli merkitty varaus. Ympäristöministerö jätti tievarauksen osalta kaavan hyväksymättä. Korkein hallinto-oikeus vahvisti loppuvuodesta 1991 Ympäristöministeriön ratkaisun. KHO toteaa muun muassa:

Laadittujen ympäristöselvitysten mukaan tien rakentaminen on ilmeisessä ristiriidassa luonnonarvojen säilyttämiseen nähden. Tien taloudellisissa laskelmissa ei ole otettu huomioon tien rakentamisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kaava ei siten ota huomioon rakennuslain 22 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla huomioon Oulujärven luonnonoloista johtuvia erityisiä tarpeita. Sen vuoksi ministeriö on voinut jättää kaavan tämän varauksen osalta vahvistamatta.

Viimeksi asia on ollut esillä vuonna 2009, jolloin hallitus jätti vahvistamatta Kainuun maakuntakaavasta Oulujärven ylitystien. Perustelujen mukaan että tien aluevaraus perustuu vanhentuneisiin ja puutteellisiin selvityksiin, joiden perusteella ei voida arvioida, onko tievaraus maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Lisäksi todettiin, että maakuntakaavalta edellytetään ympäristön ja talouden kannalta kestäviä liikenteen järjestelyjä, tarkoituksenmukaista alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimista.

Vuonna 2003 on laadittu liikennetaloustarkastelu, jossa on ennustettu ylitystien liikennemääräksi 1300 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja hyöty-kustannussuhteeksi 1,0-1,2. Vuoden 2016 tilastojen mukaan valtatien 22 kuormitus Paltamon ja Vaalan välillä on varsin alhainen, noin 1700 ajoneuvoa vuorokaudessa.