Seututie 955

Kohteesta Tiet
Loikkaa: valikkoon, hakuun


955

Seututie 955 Köngäs(Kittilä)-Inari, 164 km956 955 Kittilä-Köngäs-Inari 192 km
80 9552 955 Kittilä-Kiistala-Inari 195 km
80 4 Kittilä-Sodankylä-Inari 284 kmPohjakartta Maanmittauslaitos

Reittikartta

Tiekuvaus 0955.png

Kuvaus

Seututie 955 on lähes asumattomien alueiden halki kulkeva Kittilän ja Inarin välinen tie. Se on pohjoisin Suomessa kulkeva Länsi- ja Itä-Lapin välillä kulkeva tie.

Tie on Kittilän alueella osin soratietä. Könkään ja Hanhimaan välinen 13 kilometrin mittainen osuus on 2020-luvulla rakennettu uudelleen ja päällystetty. Pokan ja Inarin välillä tie on päällystetty, mutta monin paikoin verrattaen huonokuntoinen.

Pokan kohdalta alkaa osuus, jossa varoitetaan päällystevaurioista 60 kilometrin matkalla.

Vaihtoehtoinen reitti Kittilän ja Pokan välillä on etelämpää Kiistalan kautta kulkeva yhdystie 9552, joka on päällystetty Kittilästä Kiistalan koillispuolella sijaitsevalle Suurikuusikon kultakaivokselle saakka.

Suota
Suoraa tietä
Inarin suunnassa rupeavat maisemat muuttumaan tasangosta tuntureiksi
Soratieosuutta Hanhimaan koillispuolella

Inarin ja Kittilän kunnat ovat ajaneet tien parantamista ja muuttamista valtatieksi. Valtio ei ole osoittanut asiassa myötämielisyyttä.

Historiaa

Tie seurailee Kittilän koillispuolella Kittilän ja Inarin historiallista postipolkua. Varsinainen maantie on lähtenyt rakentumaan kummastakin päästä ja päät kohtasivat vuonna 1970.

Vuoden 1950 yleiskarttaan on jo merkitty maantie Könkäästä Pokkaan. Sen luokka on aiemmin ollut yksityistie, mutta vuonna 1978 tehdyssä luettelossa se on merkitty autolla ajettavaksi polkutieksi. Tällä reitillä oli aiemmin kaksi lossia, Levijärvellä ja Könkäässä. Lossit on korvattu silloilla vuonna 1972 ja 1979.

Eteläisellä reitillä oli 1950-luvulla tie Kiistalaan asti. Siitä eteenpäin Pokkaan on karttaan merkitty polku. 1960-luvun lopulla on Kiistalan tietä jatkettu siten, että pohjoinen ja eteläinen haara yhtyvät Pokan lounaispuolella Lopsunselän rinteessä. Tämä eteläinen reitti on alun perin numeroitu 955:ksi, kaiketi lossittomuuden takia. Pohjoinen reitti Könkään kautta oli yhdystie 9561 sen jälkeen, kun tie on muutettu polkutiestä maantieksi.

Matka Lopsunselän risteyksestä Kittilään on lähes yhtä pitkä kumpaakin reittiä.

Inarin suunnassa saksalaiset sotilaat paransivat ja oikoivat postipolkua autolla kuljettavaksi jatkosodan aikaan Menesjärvelle saakka. Tästä eteenpäin jatkuivat työt vuonna 1963 ja vuoteen 1970 mennessä oli päästy Pokkaan asti, jolloin koko tie oli liikennöitävissä päästä päähän saakka.

1990-luvun luokitusmuutosten yhteydessä pohjoinen reitti on numeroitu seututieksi 955 ja eteläinen on yhdystie 9552. Haarat on lisäksi yhdistetty kultakaivoksen tarpeita varten jatkamalla Kiistalan-Lintulan yhdystietä 9554 Hanhimaalle saakka 2000-luvulla.

Tiet Pokan länsipuolella 1979. Fennia-kartasto.
Tiet Hanhimaan-Kiistalan seudulla 1979. Fennia-kartasto.