Polkutiet ja polut

Kohteesta Tiet
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Polkutie oli aiemmin Lapille tunnusomainen tieluokka. Niiden merkitys varsin harvan maantieverkon täydentäjänä oli merkittävä. Aikaisempi tielaki määritteli polun seuraavasti polun "jalan, ratsain tai polkupyörällä tapahtuvaa liikennettä varten tarkoitetuksi tieksi". Kuitenkin 1970-luvun lopulle tultaessa 60 prosenttia TVL:n hoidossa olleista polkuteistä oli autolla ajettavassa kunnossa ympäri vuoden. Tämän takia laki polkuteiden osalta nähtiin vanhentuneeksi ja myös polkuteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvä normisto oli puutteellinen.

Polkuteiden historia lakimielessä ulottuu vuoteen 1918, jolloin nuoreen itsenäiseen Suomeen syntyi ensimmäinen tielaki. Tielaki mainitsi jalan ja ratsain kulkevia tarkoitetut polkutiet.

Vuonna 1928 Pohjois-Suomen tieolojen kehittämistä pohtinut Branderin komitea jätti mietinnön, jossa ehdotettiin rakennettavan yli 1200 kilometriä polku- ja erämaateitä. Tämä oli toinen merkittävä virstanpylväs polkuteiden kehittämisessä. Polkuteiden määrä lisääntyikin nopeasti 1950-luvulle asti. Vuosikymmenen puolivälissä saavutettiin huippu, 1657 kilometriä. Sen jälkeen tärkeimpiä polkuteitä ruvettiin muuttamaan autolla kuljettaviksi maanteiksi. Vuonna 1960 polkuteiden pituus oli enää 1202 kilometriä. Vuonna 1970 näistä jo yli 500 kilometriä oli autolla ajettavia. Toisaalta jalankuljettavat polut menettivät merkitystään ja jäivät vaille tarvittavaa kunnossapitoa.

Polkutiekysymykseen haluttiin saada ratkaisu. Vuonna 1979 valmistui ehdotus Lapin polkutiepolitiikaksi. Siinä osa teistä nähtiin tarpeettomina, osan muuttaminen maantieksi nähtiin tarpeelliseksi ja myös luetteloon lisättiin uusia yhteyksiä.

Aika ajoi kuitenkin polkuteiden ohitse. 1990-luvun tiereformin aikaan suurin osa tärkeistä polkuteistä oli muutettu osaksi maantieverkkoa, joko sellaisenaan tai parannettuna. 2000-luvulle tultaessa pääosa polkuteistä oli lakkautettu. Viimeisiä polkuteihin liittyviä hankkeita oli Saarikosken-Raittijärven polun 52004 kunnostaminen käyttäen pitkospuiden runkorakenteena käytöstä poistettuja puhelinpylväitä. Tästä ratkaisusta istuttiin hallintotuomioistuimissa korkeinta hallinto-oikeutta myöden. KHO salli puiden käyttämisen, koska se katsoi puut jätteen sijaan rakennusmateriaaliksi.

Vuoden 1979 ehdotuksessa oli inventaario vuoden 1978 alussa käytössä polkuteistä ja poluista. Nämä tiedot on poimittu alla olevaan taulukkoon. Jako on melko selvä: Lähes kaikki polkutiet on muutettu maanteiksi; Sevettijärven tie nykyisin peräti kantatieksi. Sen sijaan jalkapatikkapolkujen ylläpidosta tieviranomaiset ovat pyristelleet eroon melko tyystin. Osa poluista on lakkautettu siksi, että reitille on tullut korvaava väylä.

Muutamaa polkua on esitetty rakennettavaksi maantieksi tieverkon täydentämiseksi. Näistä Nunnanen-Lisma ja Kuttura-Repojoki on hylätty paliskuntien vastustuksen takia. Yli-Kyrön ja Siepin välinen tie taas olisi halkonut Pallas-Ounastunturin kansallispuistoa

Taulukossa on mainittu kunkin tien kohdalla yhteyden nykytilanne. Pituustiedot ovat peräisin vuoden 1979 suunnitelman yhteenvedosta ja ne eräiltä osin ovat epäilyksenalaisia.

Tyyppi Reitti Pituus km Nykytilanne (2023)
Polkutie Ylikyrö-Vuontisjärvi 2,7 Yhdystie 19830
Polkutie Kuttanen-Kultima 10,0 Yhdystie 19880
Polkutie Palojärvi-Näkkälä 13,8 Yhdystie 19993
Polkutie Sonkamuotka-Saivomuotka 6,1 Yhdystie 19987
Polkutie Peltovuoma-Ketomella 14,6 Seututie 957
Polkutie Ketomella-Raattama 20,2 Seututie 957
Polkutie Tepasto-Raattama 29,6 Yhdystie 9562
Polkutie Hanhimaa-Pokka 34,5 Seututie 955
Polkutie Pokka-Kaalimaa 5,7 Yhdystie 19767
Polkutie Harjuvaara-Saittajoki 10,0 Yhdystie 19873 Harjuvaara-Saitajoki-Käkijänkkä 21,2 km
Polkutie Hannukainen-Kotarova 16,0 Yhdystie 9404
Polkutie Repojoki-Lisma 20,3 Yhdystie 19995
Polkutie Kaamanen-Sevettijärvi-Näätämö 127,0 Kantatie 92
Polkutie Ahvenjärven poroaitatie 4,7 Yhdystie 19565
Polkutie Paksumaa-Saamutjärvi-Iinattijärvi 28,9 Yksityistie
Polkutie Skalluvaaran poroaitatie 8,5 Yhdystie 19566
Polkutie Nuorgam-Pulmankijärvi 18,5 Yhdystie 19999
Polkutie Rovisuvanto-Utsjoki 95,3 Seututie 970
Polkutie Karigasniemi-Angeli 68,6 Yhdystie 9704
Polkutie Riutula-Angeli 42,0 Yhdystie 9553
Polkutie Ailigaan poroaitatie 3,7 Yhdystie 19750
Polkutie Kakslauttanen-Kiilopää 6,4 Yhdystie 9695
Polkutie Tankavaara-Purnumukka 4,0 Yhdystie 19794
Polkutie Luosto-Pyhäjärvi 21,3 Seututie 962
Polkutie Värriö-Seitajärvi 13,6 Yhdystie 19905
Polkutie Martti-Lattuna-Sokli 58,1 Yhdystie 9671
Polku Saarikoski-Namakkajärvi-Rommavuoma(Raittijärvi) 36,0 Lakkautettu valtion polkuna
Polku Karesuvanto-Syväjärvi-Hirvasvuopio 49,0 Lakkautettu valtion polkuna
Polku Kultima-Leppäjärvi 20,0 Lakkautettu valtion polkuna
Polku Hetta-Näkkälä-Norjan raja 39,5 Lakkautettu, korvaava yhteys Palojärvi-Näkkälä yhdystie 19993
Polku Pokka-Lisma 24,1 Lakkautettu, korvaava yhteys Repojoki-Lisma yhdystie 19995
Polku Kittilä-Särkelä-Ylläsjärvi 30,0 Lakkautettu, korvaava yhteys kantatie 80
Polku Hanhimaa-Kiistala 10,0 Yhdystie 9554
Polku Kuttura-Repojoki 37,1 Lakkautettu. Tiehanke keskeytetty ympäristösyistä 2009
Polku Iijärvi-Kitinlompolo 5,3 Lakkautettu valtion polkuna
Polku Jalo-Järvenpää-Pakanajoki 50,0 Yhdystie 19563 4,8 km, loput lakkautettu
Polku Purnumukka-Kuttura 28,9 Lakkautettu, korvaava yhteys Kakslauttanen-Kuttura yhdystie 9694
Polku Saittajoki-Ahmapalo 10,5 Yhdystie 19873
Polku Aavasaksan jalankulkutie 1,1 Yhdystie 9332
Polku Nunnanen-Lisma 47,8 Lakkautettu valtion polkuna
Polku Sieppi-Ylikyrö 14,5 Lakkautettu valtion polkuna
Polku Pikkupoikela-Pokka 65,0 Lakkautettu valtion polkuna